Çarpma Probleminin Parçaları Nelerdir?

Monashee Frantz/OJO Images/Getty Images

Bir çarpma probleminin temel kısımları, tek bir ürün elde etmek için birlikte çarpılan en az iki faktörden oluşur. Bir çarpma probleminde ikiden fazla faktör söz konusu olabilir, ancak cevap her zaman sadece bir üründen oluşur.Örneğin, denklemde 2 x 3 = 6, 2 ve 3 çarpanlar, 6 ise çarpımdır. Çarpma işlemi, ürünü oluşturmak için iki faktöre uygulanır. Genellikle çarpmayı belirtmek için bir 'x' kullanılır, ancak bunun yerine yıldız işareti, parantez veya hiçbir sembol kullanılamaz. 2 x 3 x 4 = 24 denklemi, ikiden fazla faktörlü çarpma problemine bir örnektir. Faktörler ve ürün, pozitif veya negatif herhangi bir sayı olabilir.