Yüzde Olarak 2/5 Nedir?

Beşte ikisi yüzde 40'a eşittir. Pay 2'nin payda 5'e bölünmesi, 0.40'lık bir ondalık değer verir. Ondalık değerler 100 ile çarpılarak yüzdelere dönüştürülebilir, yani 0,40 yüzde 40'a eşittir.Bir ondalık sayıyı kesre dönüştürmenin birçok yolu vardır. En kolay yol kesri önce ondalık sayıya dönüştürmek olsa da, genellikle bir hesap makinesi gerektirir. Alternatif bir yöntem, kesri, payda 100 olacak şekilde çarpmaktır. Bunu yapmak için, üst ve alt kısımları aynı miktarla çarpın. 2 bölü 5 olması durumunda, 20 ile çarpmak, 100 üzerinden 40'lık yeni bir kesir verir. Yüzde, bir bütünün parçası veya yüzde 100 olduğu için, bu yeni kesrin 40'ın payı, kesre eşittir. yüzde.

Bir kesri yüzdeye dönüştürmenin son bir yolu basit cebirdir. Yüzde 100'ün bir parçası olduğu için, kesir, x'in 100 üzerinde bir sayıya eşit olacak şekilde ayarlanabilir. Bu durumda, 2 bölü 5, x bölü 100'e eşittir. Değişken, 2 ile 100 çarpılarak izole edilir ve sonuç olarak 200 bölü 5 veya 40, x yüzdesine eşittir.