2D Sanat Nedir?

Johan Blomström / CC-BY-2.0

Kompozisyonda derinlik ve yükseklik boyutlarıyla sınırlı olan sanata 2D sanat denir. Buna tablolar, çizimler ve fotoğraflar dahildir ve heykel ve mimari gibi üç boyutlu formlar hariçtir.2D sanat genellikle ortamı ve kompozisyonu ile tanımlanır. 2D sanat oluşturmak için kullanılan medya, düz bir yüzey üzerinde iz bırakabilecek her şeyi içerebilir. Her mecra, bir sanat eserine kendine has niteliklerini getirir; örneğin, yağlı boyalar kurumadan günlerce yeniden işlenebilir ve benzersiz bir derinliğe sahiptir.

2D sanatın kompozisyonu çok önemlidir. Bu önem sırasına göre çizgi, biçim, renk, tekrar ve dengeyi içerir. Çizgi ve form görünümü şekillendirir. Renk, diğer şeylerin yanı sıra şekilleri ortaya çıkarır ve ruh haline ve derinliğe katkıda bulunur. Tekrarlama ve dengenin iki ilkesi, ince ruh halleri verir. İki boyutta düzenlenen bu öğeler, trompe l'oeil resimlerinde olduğu gibi üç boyutlu yanılsaması bile yaratabilir.