Standart Sapmanın Önemi Nedir?

Sebastian Ter Burg/CC-BY-SA 2.0

Standart sapma, verilerdeki değişimin bir ölçüsüdür. Ortalamalarının gerçekten farklı olup olmadığını belirlemek için iki veya daha fazla veri seti arasında karşılaştırmaya izin verir. Örneğin, iki şirketteki ortalama maaşlar 90.000 $ ve 70.000 $ ve standart sapma 20.000 $ ise, iki şirket arasındaki ortalama maaş farkı istatistiksel olarak önemli değildir.Standart sapma, belirli bir veri kümesinin dağılımını ölçer. Verilerin kümelendiği ortalamaya ne kadar yakın olduğunu gösterir. İstatistiksel verilere olan güveni ölçmek için kullanılabilir. Örneğin, 2, 6, 10, 14 ve 18'lik bir veri seti için, 10'un ortalaması, 8, 9, 10, 11 ve 12'lik veri seti için 10'un ortalamasından daha az güvenilirdir, çünkü birinci küme, ikinci kümedeki verilere göre daha dağınıktır (daha fazla değişkenlik). Farklı veri kümelerini karşılaştırmak için standart sapma kullanılır. Örneğin, bilimde standart sapma, iki veya daha fazla veri kümesinde gözlemlenen farka olan güveni ölçmek için iki veri kümesini test etmek için kullanılır. Hava durumu modellerini tahmin etmede standart sapma, iki farklı şehir için maksimum ve minimum sıcaklıklardaki değişimi söyleyebilir. Örneğin, A ve B şehirleri 70 derecelik aynı ortalama sıcaklığa sahip olabilir, ancak A şehrinin maksimum sıcaklığı 100 derece ve minimum 40 derece (ortalamadan 30 derecelik bir değişiklik) olabilirken, B şehrinin bir maksimum 80 derece ve minimum 60 derece (ortalamadan sadece 10 derecelik bir değişiklik) ile daha düşük standart sapma.