Modern Kültür Nedir?

OiMax/CC-BY 2.0

'Modern kültür', Rönesans döneminde bilimsel ilerlemelerin artmasıyla birlikte meydana gelen kolektif düşüncedeki değişimi ifade eder. Geçiş çağdaş çağda devam ediyor. Terim genellikle yanlış bir şekilde fikirler, inançlar, zevkler ve algılar ile bilimsel ilerlemeler de dahil olmak üzere toplumdaki en güncel gelişmeleri tanımlamak için kullanılır.Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'modern kültür' genellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze, birçok büyük buluşun araba, televizyon ve bilgisayar gibi ortak ev eşyaları haline geldiği bir döneme atıfta bulunmak için kullanılır. Ancak Dictionary.com'a göre, 'modern' terimi, ortaçağ döneminin sonundan bu yana meydana gelen her şeye doğru bir şekilde uygulanır. O dönemde toplumun inançlarında kültürel bir değişim yaşanmaya başladı. Klasik toplumlar doğayı, çeşitli olayları ve kendi kökenlerini tanrı panteonlarına başvurarak açıklamışlardır. Orta Çağ boyunca, benzer bir güven Hıristiyan tanrısına yerleştirildi. Yeni icatlar ve keşifler insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olurken, daha fazla insan modern veya bilim temelli bir bakış açısı benimsemeye başladı. Modern zihniyetin anahtarı, bilimin eninde sonunda elde edilebilir tüm bilgilerin keşfine yol açacağı fikriydi, bu Batı kültürüne yayılmaya devam eden bir tutumdu.